Kirjoita tähän hakusana

Hakutulokset

Sinun edunvalvojasi opintoihisi liittyvissä asioissa

Valvomme etujasi opintoihin, koulutuksen laatuun, hyvinvointiin, toimeentuloon ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa. Tehtävänämme on edustaa opiskelijoita LAMKin eri työryhmissä, joissa toimimme opiskelijaedustajina. Työryhmissä tuomme esiin opiskelijoiden toiveet ja tarpeet ja pyrimme vaikuttamaan asioihin niin, että jokaisella opiskelijalla on tasavertainen mahdollisuus saada tasokasta opetusta ja voida hyvin.

Seuraamme opiskelijoiden edunvalvontaa myös valtakunnallisessa tasolla kattojärjestömme SAMOKin kautta. Tapaamme säännöllisesti opiskelijakuntien edustajia ympäri Suomen ja kehitämme yhdessä parasta opiskelijan arkea niin LAMKissa kuin Suomessakin.

Speak Out –kampanjan avulla haluamme muistuttaa sinua palautteen tärkeydestä sekä olemassa olevista palautekanavista. Palautetta kannattaa antaa aina. Kaikki asiat eivät tietysti muutu yhdessä yössä, mutta jotkin muutokset näkyvät opiskelijoiden arjessa nopeastikin. Ja muista, että palaute voi olla myös positiivista. Jokainen opiskelijan palaute käsitellään luottamuksellisesti. Voit lähettää palautetta myös meille LAMKOon mistä tahansa opintoihin liittyvästä. Viemme palautteet eteenpäin koululle nimettöminä ja seuraamme miten palautteisiin vastataan.

 

Työryhmäedustukset

 

LAMKOn edustajat tapaavat koulun johtoryhmään säännöllisesti ja edustavat opiskelijoita muun muassa seuraavissa työryhmissä:

Koulutuksen kehittämisryhmä: Työryhmässä työstetään esimerkiksi opetussuunnitelmia ja koulutusten sisältöä kaikilla aloilla. LAMKO tuo palautetta suoraan opiskelijoilta ja huolehtii opiskelijoiden näkökulman tuomisesta koulutuksen suunnitteluun. LAMKOn edustajat vuonna 2018: Vpj Katariina Polvi ja Kopo Marko Kaira

Aluekehittämisen kehittämisryhmä: Haluamme, että LAMK on vahva vaikuttaja ja yhteistyökumppani paikallisille ja kansainvälisille yrityksille. LAMKO tuo työryhmään opiskelijan näkökulmaa esimerkiksi yritysyhteistyöstä opintojen aikana ja työelämävalmiuksista opintojen jälkeen. LAMKOn edustajat 2018: Vpj Katariina Polvi ja Sopo Essi Murto

Koulutuksen laatutiimi: Vastaa koulutuksen laatumenettelyjen kehittämisestä ja yhtenäistämisestä eri koulutusaloilla. Tiimissä ovat mukana laatuvastaavat sekä muita edustajia yksiköistä ja koulutukselle keskeisistä toiminnoista. Laatutiimissä käydään läpi esimerkiksi opiskelijoiden palautteita, LAMK palautejärjestelmiä ja näiden kehittämistä. LAMKOn edustajat 2018: Pj Tiia Kettunen ja Kopo Marko Kaira

Opiskelijahyvinvointityöryhmä: Opiskelijahyvinvointityöryhmien tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia kaikissa eri yksiköissä ja koko LAMKissa. Jokaisella koulutusalalla on oma työryhmänsä sekä koko LAMKilla on kaikki koulutusalat kattava opiskelijahyvinvointityöryhmä. Jokaisessa työryhmässä on mukana opiskelijaedustus ja koulun hyvinvoinnista vastaavia ammattilaisia, kuten terveydenhoitaja ja opintopsykologi. Kokouksissa mietitään hyvinvointia edistäviä toimia ja käydään keskustelua esillä olevista ongelmista.

M19 jaos: Uuden kampuksen kehittäminen. LAMKO edustaa niin opiskelijoita kuin opiskelija-aktiivitoimintaa, jotta kaikilla on tasavertainen näkyvyys uudella kampuksessa. LAMKOn edustajat 2018: Pääsihteeri Jari Koistinen, pj Tiia Kettunen ja vpj Katariina Polvi

Tutkintolautakunta: Jos opiskelijalla on erimielisyyttä esimerkiksi pääsykokeiden tai opinnäytetyön arvosanan kanssa, asia käsitellään tutkintolautakunnassa. LAMKOn edustaja on ryhmässä mukana LAMK henkilökunnan kanssa ja pitää huolen, että opiskelijan edunvalvonta toteutuu.

TKI-toiminnan kehittämisryhmä: TKI- eli tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan määrä opetuksen osana kasvaa jatkuvasti. Moni opiskelija osallistuu TKI-toimintaan joskus huomaamattaan, esim. erilaisten hankkeiden ja opinnäytetöiden kautta. LAMKO pitää työryhmässä huolen, että opiskelijan ääni tulee kuuluviin ja toimintaa kehitetään tulevaisuudessa lähemmäs opiskelijaa. LAMKO edustajat 2018: Vpj Katariina Polvi ja Kopo Marko Kaira.