Kirjoita tähän hakusana

Hakutulokset

Sinun edunvalvojasi opintoihisi liittyvissä asioissa

Valvomme etujasi opintoihin, koulutuksen laatuun, hyvinvointiin, toimeentuloon ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa. Tehtävänämme on edustaa opiskelijoita LAMKin eri työryhmissä, joissa toimimme opiskelijaedustajina. Työryhmissä tuomme esiin opiskelijoiden toiveet ja tarpeet ja pyrimme vaikuttamaan asioihin niin, että jokaisella opiskelijalla on tasavertainen mahdollisuus saada tasokasta opetusta ja voida hyvin.

Seuraamme opiskelijoiden edunvalvontaa myös valtakunnallisessa tasolla kattojärjestömme SAMOKin kautta. Tapaamme säännöllisesti opiskelijakuntien edustajia ympäri Suomen ja kehitämme yhdessä parasta opiskelijan arkea niin LAMKissa kuin Suomessakin.

Speak Out –kampanjan avulla haluamme muistuttaa sinua palautteen tärkeydestä sekä olemassa olevista palautekanavista. Palautetta kannattaa antaa aina. Kaikki asiat eivät tietysti muutu yhdessä yössä, mutta jotkin muutokset näkyvät opiskelijoiden arjessa nopeastikin. Ja muista, että palaute voi olla myös positiivista. Jokainen opiskelijan palaute käsitellään luottamuksellisesti. Voit lähettää palautetta myös meille LAMKOon mistä tahansa opintoihin liittyvästä. Viemme palautteet eteenpäin koululle nimettöminä ja seuraamme miten palautteisiin vastataan.  

Työryhmäedustukset

  LAMKOn edustajat tapaavat koulun johtoryhmään säännöllisesti ja edustavat opiskelijoita muun muassa seuraavissa työryhmissä:

Opiskelijahyvinvointityöryhmä: Opiskelijahyvinvointityöryhmien tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia kaikissa eri yksiköissä ja koko LAMKissa. Jokaisella koulutusalalla on oma työryhmänsä sekä koko LAMKilla on kaikki koulutusalat kattava opiskelijahyvinvointityöryhmä. Jokaisessa työryhmässä on mukana opiskelijaedustus ja koulun hyvinvoinnista vastaavia ammattilaisia, kuten terveydenhoitaja ja opintopsykologi. Kokouksissa mietitään hyvinvointia edistäviä toimia ja käydään keskustelua esillä olevista ongelmista. LAMKin opiskelijahyvinvointityöryhmässä edustavat Reetta Tuominen ja Heidi Hujanen.

Tutkintolautakunta: Jos opiskelijalla on erimielisyyttä esimerkiksi pääsykokeiden tai opinnäytetyön arvosanan kanssa, asia käsitellään tutkintolautakunnassa. LAMKOn edustaja on ryhmässä mukana LAMK henkilökunnan kanssa ja pitää huolen, että opiskelijan edunvalvonta toteutuu.