Kirjoita tähän hakusana

Hakutulokset

Edustajisto ja hallitus ovat LAMKOn toiminnan ydin

Opiskelijoilta opiskelijoille on LAMKOn slogan ja toiminta on myös sen näköistä. Kaikki keskeiset toimijamme ovat opiskelijoita ja sinä voit olla yksi heistä. Opiskelijoista koostuvat edustajisto ja hallitus ovat LAMKOn toiminnan ydin.

Edustajisto

Edustajiston toimintaan osallistuminen on helppo tapa lähteä mukaan LAMKOn toimintaan. Edustajistossa pääset tutustumaan opiskelijakunnan toimintaan läheltä, mutta se ei vie aikaasi yhtä paljon kuin hallitustoiminta. Edustajiston toimintakausi on kalenterivuosi ja uusi edustajisto valitaan aina syksyisin vaaleilla.

LAMKOn toimijoita

  • Edustajisto
  • Hallitus
  • Jaostot
  • Tutorit
  • Työntekijät

Edustajisto käyttää opiskelijakunnassa ylintä päätäntävaltaa. Edustajisto päättää opiskelijakunnan toiminnan suurista linjoista. Sen tehtävä on mm. hyväksyä toimintasuunnitelmat ja talousarviot, nimittää hallitus, valvoa hallituksen toimintaa sekä myöntää kauden päättyessä toimijoille tili- ja vastuuvapaus.

Edustajistossa toimii 15 jäsentä ja 10 varajäsentä. Edustajiston toimintaa johtaa puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja. Edustajisto kokoontuu noin 4-6 kertaa toimintakautensa aikana. Uusi edustajisto valitaan aina syksyisin. Kaikki LAMKOn jäsenet voivat asettua ehdolle edustajistovaaleissa ja kaikilla LAMKOn jäsenillä on myös oikeus äänestää vaaleissa.

Hallitus

 

Hallitus on LAMKOn toiminnan näkyvin toimija ja se vastaa LAMKOn päivittäisestä toiminnasta. Hallituksen tehtävä on toteuttaa toimintasuunnitelmaan kirjattuja suuntaviivoja ja tehdä käytännön toimintaan liittyviä päätöksiä edustajiston antamien suuntaviivojen mukaan. Hallitus seuraa ammattikorkeakoulukentän tapahtumia paikallisesti ja valtakunnallisesti ja tiedottaa, raportoi ja ottaa kantaa.

Hallitus koostuu noin kymmenestä jäsenestä; puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä hallituksen jäsenistä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat opiskelijoita. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuualueensa, mutta hommia tehdään yhdessä ja jokaisen omia vahvuuksia hyödyntäen.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja johtavat, valvovat ja ohjaavat hallituksen toimintaa ja raportoivat hallituksen toiminnasta edustajistolle.

Sosiaalipoliittinen vastaava tuttavallisemmin sopo, valvoo muun muassa opiskelijoiden terveydenhuollon toteutumista, toimeentulon määrää, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja asumista.

Koulutuspoliittinen vastaava, tuttavallisemmin kopo, edustaa opiskelijoita useissa koulun sisäisissä työryhmissä, jotka käsittelevät koulutuksen laatuun, opintoihin tai tutkinnon suorittamiseen liittyviä asioita.

Liikuntavastaava kehittää opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksia, järjestää erilaisia liikuntatapahtumia yhdessä liikuntajaoston kanssa, tekee tiivistä yhteistyötä LAMK Sportsin kanssa ja tarkkailee Opiskelijoiden liikuntaliiton liikuntasuositusten toteutumista LAMKissa.

Tapahtumavastaava suunnittelee ja toteuttaa mitä erilaisempia opiskelijatapahtumia opiskelijabileistä sitseihin ja lautapeli-iltoihin. Suunnittelussa ja toteutuksessa tapahtumavastaavalla on apunaan tapahtumajaosto.

Viestintävastaava suunnittelee, kehittää sekä toteuttaa opiskelijakunnan viestintää. Viestintävastaavan apuna toimii viestinnän asiantuntija.

Tutorvastaava vastaa vertaistutortoiminnan koordinoinnista sekä sen kehittämisestä yhteistyössä alojen tutorvastaavien kanssa. Apuna tutorvastaavalla lisäksi ohjauksen asiantuntija.

Kansainvälisyysvastaava eli kv-vastaava kehittää ja koordinoi kansainvälisten opiskelijoiden ja englanninkielisten koulutusohjelmien tutorointia yhdessä alojen kv- ja degree tutorvastaavien kanssa. Myös kv-vastaavalla on apunaan LAMKOn ohjauksen asiantuntija.

Hallituksen yhteystiedot

Ota yhteyttä

Edustajiston yhteystiedot

Ota yhteyttä