Kirjoita tähän hakusana

Hakutulokset

Jaostot - matala kynnys mukaan LAMKOn toimintaan

Jaostot toimivat LAMKOn hallituksen jäsenten tukena ja tarjoavat matalan kynnyksen tutustua LAMKOn toimintaan. Jaosto toiminta ei myöskään vie yhtä paljon aikaa, kuin esimerkiksi hallitustoiminta ja on senkin vuoksi helppo tapaa saada vastapainoa opiskelulle.

Jaostoihin voivat liittyä kaikki LAMKin opiskelijat. Jaostoissa jokainen jäsen pääsee tuomaan esille uusia näkemyksiä ja omia mielipiteitään ja siten vaikuttaa LAMKOn toimintaan. Alla on lueteltu LAMKOssa tällä hetkellä toimiva jaostoja.

Tapahtumajaosto

Tapahtumajaostossa pääset opiskelijabileiden sisäpiiriin. Pääset ideoimaan ja suunnittelemaan bileteemoja ja –kilpailuja sekä ideoimaan tapahtumien markkinointimateriaaleja kuten haalarimerkkejä. Osallistut tapahtumien markkinointiin mm. sosiaalisessa mediassa ja osallistut tapahtumien käytännön järjestelyihin.

Lisätietoja tapahtumajaoston toiminnasta voit tiedustella tapahtumavastaavalta huvi(at)lamko.fi


Liikuntajaosto

Liikuntajaosto on oiva paikka liikunnasta kiinnostuneille. Liikuntajaosto vastaa yhdessä liikuntavastaavan kanssa erilaisten liikuntatapahtumien ideoinnista, toteutuksesta sekä markkinoinnista. LAMKOn järjestämiä liikuntatapahtumia ovat mm. haalaripesis sekä LiiKu appro.

Lisätietoja liikuntajaoston toiminnasta saat ottamalla yhteyttä liikuntavastaavaan liikunta(at)lamko.fi