Kirjoita tähän hakusana

Hakutulokset

Kannanotto: LAMK:n muutosohjelma ei saa vaikuttaa opiskelijoiden palveluihin tai henkilöstön hyvinvointiin

Opiskelijakunta LAMKO on ottanut vastaan uutisen LAMKin muutosohjelmasta pettyneenä. Olemme huolissamme yhteistoimintaneuvotteluista koko ammattikorkeakouluyhteisön puolesta. Palveluiden ja toimintojen jatkuminen tulee taata niin, että se ei vaikuta henkilöstön hyvinvointiin tai opiskelijoiden palveluihin. Nykyinen toimintamalli ja rakenne tulee tarkasti kartoittaa sekä toimintoja tulee uudelleenarvioida koko organisaatiolle hyödyllisesti. Yhteistoimintaneuvotteluiden tulee olla yhteisymmärryksellinen prosessi, jossa harkitaan tarkasti mihin säästötoimenpiteet kohdistetaan.

Henkilöstövähennykset huolestuttavat ja opiskelijoita mietityttää, mitä toimintoja joudutaan mahdollisesti lakkauttamaan. Hallinnon henkilövähennyksiä tulee kartoittaa niin, että palveluiden ja toiminnan ylläpito taataan ja ne pyörivät sujuvasti. Uskomme, että organisaation toiminnan uudelleenjärjestelyn avulla LAMK pystyy varmasti suuntaamaan resursseja oikein, jotta taloustilanne tervehtyy pysyvästi.

”Säästötoimenpiteistä huolimatta kaikkia toimintoja tulee jatkaa, siitä huolimatta kenen työsuhde on päättymässä. Aiempi kokemus yhteistoimintaneuvotteluista oli se, että henkilökuntaa vähennettiin ja kesken olevat työt jätettiin täydellisesti kesken ilman ennakkovaroitusta. Tällainen toiminta hämmentää opiskelijoita, joka mahdollisesti aiheuttaa sitä, että kursseilta jättäydytään pois tai pahimmassa tapauksessa koulu jätetään kesken.” toteaa edustajiston puheenjohtaja Camilla Pulkkinen

LAMK:ssa toteutetaan tälläkin hetkellä yli sataa hanketta. Jatkossa rinnakkaisia hankkeita tulee yhdistää järkevämmin ja niissä tulee hyödyntää opiskelijoita entistä enemmän. Lisäksi yhteistoimintaneuvottelut eivät saa vaikuttaa opetuksen laatuun tai määrään edes sivullisesti. Vaikka YT:t ei kohdistu opetushenkilökuntaan, saattaa säästötoimenpiteet vaikuttaa opetuksen tasoon ylhäältä päin. Tämä on otettava huomioon organisoinnissa, tiedottamisessa ja johtamisessa.

Olemme myös erityisen huolissamme henkilöstön työssäjaksamisesta. YT:t ja auditointi on nyt toteutettu kaksi kertaa kahden vuoden sisään ja ne näkyvät edelleen vahvasti henkilökunnan jaksamisessa. Työhyvinvointia ja työkykyä tulee vahvistaa, sekä avointa keskustelua tulee jatkaa koko henkilöstön kesken. Vaadimme myös erillisiä tiedotustilaisuuksia opiskelijoille, sillä aiheelle on kuulijoita. Tilaisuudet tulee myös järjestää verkossa, jotta niihin voi osallistua etänä ja tilaisuuksista on tiedotettava tarpeen vaatimalla tavalla.

Opiskelijakunnalla on vahva luotto LAMK:n hallituksen valtuuttamaan ammattikorkeakoulun johtoon. Muutosohjelmassa vaaditaan vahvaa johtajuutta, jotta laadukas opetus ja opiskelu voidaan taata myös jatkossa. Toivomme, että tulevien toimien myötä samankaltaista tilannetta ei tarvitse enää kohdata uudestaan lähitulevaisuudessa.

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKO

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja
Tiia Kettunen
050 5020 634
pj@lamko.fi

Edustajiston puheenjohtaja
Camilla Pulkkinen
040 0435 598
epj@lamko.fi

Digitaalisen opiskelijakortin käyttö Frank Appissä lakkaa helmikuun lopussa – tilalle Slice.fi

16.01.2019

LAMKO on irtisanonut sopimuksen Frankin kanssa koskien heidän tuottamiaan opiskelijakorttipalveluita. Lue lisää

Edustajiston kokous 22.1.2019

15.01.2019

LAMKOn edustajiston kokous pidetään tiistaina 22.1.2019 klo 16.15 alkaen luokassa Lue lisää

LAMKOn hallitus on järjestäytynyt

14.01.2019

Opiskelijakunta LAMKOn hallitus vuodelle 2019 on järjestäytynyt 4.1.2019 järjestäytymiskokouksessaan. Hallituksen puheenjohtajana Lue lisää

Kannanotto: Opiskelijan ääni turvattava muutoksen keskellä

19.10.2018

Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet tiistaina 9.10.2018. Neuvotteluiden lopputuloksena Lue lisää

Näytä lisää