Kirjoita tähän hakusana

Hakutulokset

Vaalikuulutus – Opiskelijakunta LAMKOn edustajistovaalit

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKOn edustajistovaaleissa syksyllä 2018 valitaan opiskelijakunnan edustajisto vuodelle 2018. Edustajiston toimikausi on kalenterivuosi, eli 1.1.2019-31.12.2019. Vaaleissa valitaan 15 edustajiston jäsentä ja 10 varajäsentä.
Vaalit toteutuvat keskusvaalilautakunnan päätöksellä alla mainitulla aikataululla:

Ehdolleasettautumisaika: 1.10 – 19.10.2018
Äänestysaika: 1.11.—7.11.2018
Vaalitulosten julkaisu: 7.11.2018

Äänestys järjestetään sähköisesti ja kaikilla opiskelijakunta LAMKOn jäsenillä, jotka ovat suorittanet jäsenmaksunsa viimeistään 19.10.2018 on oikeus äänestää. Äänestäminen tapahtuu sähköisesti jäsenrekisteriin ilmoitetun sähköpostiosoitteeseen lähetettävällä kertakäyttöisen äänestyslinkin kautta.
Edustajistovaaleissa ehdolle voivat asettua kaikki opiskelijakunta LAMKOn jäsenmaksun viimeistään 19.10.2018 maksaneet opiskelijat. Ehdolle asettuminen tapahtuu täyttämällä ehdokaslomake, jonka löydät LAMKOn verkkosivuilta ja Facebook-tapahtumasta.

Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliiton, johon voi kuulua korkeintaan viisitoista (15) jäsentä. Liitolle on nimettävä asiamies, joka voi olla myös vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Vaaliliiton muodostamisilmoituksessa on ilmoitettava ehdokkaiden koko nimet ja opiskelijanumerot. Vaaliliitolle on annettava nimi, joka julkaistaan vaali-ilmoituksissa. Vaaliliiton nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia eikä olla kaupallinen tai muuten sopimaton. Keskusvaalilautakunnalla on oikeus määrätä liitto nimeämään itsensä uudelleen. Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon. Jos ehdokas ei ole ilmoittanut vaaliliittoa, hänen katsotaan olevan yksin omassa liitossaan. Ehdokasluettelo julkaistaan opiskelijakunnan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.

Lahdessa 31.8.2018
Arttu Pesola
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Kesän aukioloajat

06.06.2019

Toimistomme on suljettuna 18.6. – 4.8. Opiskelija- ja kulkukorttien tilaukset Lue lisää

Mikä nimeksi uudelle opiskelijakunnalle?

10.04.2019

Lahden ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu yhdistyvät uudeksi ammattikorkeakouluksi. LAB-ammattikorkeakoulu aloittaa Lue lisää

Edustajiston kevätkokous tiistaina 26.3.

19.03.2019

Edustajiston kevätkokous järjestetään tiistaina 26.3.  klo 16.30 alkaen NiemiCampuksella osoitteessa Lue lisää

Slice.fi –mobiilisovelluksen ja uuden digitaalisen opiskelijakortin käyttöönotto

19.02.2019

LAMKO ottaa käyttöönsä keskiviikosta 20.2. alkaen Slice.fi –mobiilisovelluksen, joka korvaa Lue lisää

Näytä lisää